Kwaliteit en certificering Werken bij Heating Group Contact

Kennisbank

Hoe werkt de wet van Ohm formule?

De wet van Ohm formule met alle afgeleide formules

De wet van Ohm is een formule om de relatie te berekenen tussen elektrische spanning, elektrische stroom en weerstand in een stroomkring. De wet van Ohm bestaat uit de volgende formule: U = I x R. Van deze formule kunnen vervolgens diverse formules afgeleid worden zoals blijkt uit bovenstaande figuur.

De uitgeschreven formule is spanning = stroom x weerstand, in meeteenheden is dit volt = amp x ohm of V = A x Ω. De belangrijkste grootheden in stroomkringen zijn vertegenwoordigd in deze formule.

Vraag

Antwoord