Kwaliteit en certificering Werken bij Heating Group Contact

Privacy verklaring

Bescherming persoonsgegevens conform AVG richtlijnen; Privacy verklaring Heating Group International b.v.

Heating Group International b.v. verwerkt onderstaande standaard persoonsgegevens:

 • Naam en zakelijk e-mail adres
 • Adresgegevens van de werkgever

Heating Group International BV verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Heating Group International BV heeft de onderstaande grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:

 • Heating Group heeft toestemming van de betrokken
 • U heeft Heating Group uw NAW gegevens en zakelijk e-mail adres verstrekt t.b.v. het uitbrengen van advies
 • U heeft Heating Group uw zakelijk e-mail adres verstrekt t.b.v. het periodiek ontvangen van een nieuwsbrief van Heating
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. (leveringsplicht)

U heeft te allen tijden de mogelijkheid Heating Group het gebruik van uw gegevens te ontzeggen. Dit kan middels een telefonische mededeling of een e-mail. Heating Group garandeert in dat geval per direct uw gegevens niet meer te gebruiken. Bij elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid zich af te melden voor ontvangst van onze nieuwsbrief.

Heating Group International BV heeft op grond van artikel 37 van de AVG geen functionaris gegevensbescherming in dienst en is hiertoe niet verplicht.

Heating Group International BV heeft geen data protection impact assessment (DPIA) uitgevoerd en is hiertoe niet verplicht.

Heating Group International BV hanteert een privacy by design & default beleid. De instellingen van onze producten, diensten en interne systemen zijn standaard privacy vriendelijk ingesteld. De gegevens die Heating Group International BV verwerkt zijn noodzakelijk voor de het verstrekken van advies of het informeren van de contactpersoon over lopende of afgeronde opdrachten.

Voorafgaand aan het oriënteren op nieuwe systemen, apparaten of verwerkingen zal Heating Group International BV in een vroeg stadium een expert raadplegen omtrent de privacy borging zodat hij of zij mee kan kijken of in het ontwerp voorzien is in passende technische en organisatorische maatregelen.

Register van verwerkingsactiviteiten:

Heating Group International BV, gevestigd aan de Bijsterhuizen 5116 t/m 5118, 6604 LX te Wijchen is de verwerker van de gegevens. Contantpersoon in deze is dhr. T.G. Ippel

De doelen waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden zijn:

 • Het bezorgen van producten
 • Het verstrekken van advies
 • Het werven van personeel
 • Direct marketing

De categorieën van personen van wie gegevens verwerkt worden zijn:

 • Klanten
 • Prospects
 • Suspects

De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn:

 • Zakelijke NAW-gegevens
 • Telefoonnummers
 • Zakelijke e-mailadressen

Heating Group International BV deelt geen gegevens met een land of internationale organisatie binnen en of buiten de EU

Heating Group International BV heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens verwerkt worden te beveiligen;

 • Bescherming van systemen middels firewalls
 • Bescherming van systemen middels virusscanners
 • Personeel is niet toegestaan gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor bedoeld, e.e.a. opgenomen in het arbeidscontract. Schending van afspraken worden gesanctioneerd met

Heating Group International BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij delen uw adresgegevens uitsluitend met partijen die wij inschakelen voor de levering van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Indien u nog vragen heeft over de privacy verklaring van Heating Group International BV, dan kunt u contact met ons opnemen. Een van onze medewerkers helpt u graag verder in het geval u informatie wilt hebben over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen.

Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet op hgi@heatinggroup.eu

Download deze pagina in PDF: Privacy-verklaring-HGI